Miniportfolio

Miniportfolio van een aantal jaren geleden die nog steeds een beeld geeft van mijn gevarieerdheid als beeldmaker en tegelijkertijd sijpelt een eigen stijl erdoor.